Změna termínu !!!! POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLKU

POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLKU

ASK Bystřice nad Pernštejnem z.s. zve své členy na Valné shromáždění.

Valná hromada se uskuteční dne: 15. 5. 2022 v 10:00 hodin
Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 268, restaurace Na síti

Navržený program:

1. Zahájení, schválení navrženého programu a jednacího řádu
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Volba mandátové a volební komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Zprávy o činnosti a hospodaření
6. Schválení členských příspěvků na další období
7. Diskuse

Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách spolku www.asbystricenp.cz a je odeslána na elektronické adresy členů.

Jménem VV Jiří Dufek jednatel

Podporují nás v činnosti

Znak města Bystřice nad Pernštejnem
Znak města Bystřice nad Pernštejnem
Podpořil Kraj Vysočina

Český florbal

Přihlášení

Partneři ASK

Logo Wera Werk s.r.o.

Logo Fat Pipe

Lion Sport

Stojí za pozornost

Nadcházející události

Chceš být florbalistou