Informace z matriky

Vážení,
dovoluji si vám jako účastníkům 1. kola Poháru 2010 mužů, které startuje o víkendu 28. a 29. srpna 2010, připomenout, že všichni hráči, kteří v utkáních chtějí nastoupit musí mít vyřízenou hráčskou licenci a být zařazeni na některé z ligových soupisek oddílu.

Pro pohárovou soutěž se nevyplňuje samostatná soupiska. Až do 15. září pak můžete hráče přeřadit na jinou soupisku oddílu. Pro start v pohárové soutěži nemusíte naplnit povinou kvótu počtu hráčů na soupisce, kterou stanovuje Předpis pro práci se Soupiskou družstva takto:

Pro sezónu 20010/2011 se stanovují následující minimální počty hráčů na soupiskách:

Fortuna extraliga - 18 hráčů.
Veškeré ostatní celostátní soutěže a soutěže, kde jsou placeny hráčské licence tzv. za soupisku - 12 hráčů.
Ostatní soutěže – tj. regionální soutěže mužů, žen a juniorů (kde se platí individuální licence) - 9 hráčů.

Zadání platby licence provede buď každý hráč sám ze své osobní karty, nebo ji může provést sekretář oddílu z karty oddílu. Po zadání platby systém vygeneruje údaje k platbě (především výši platby a variabilní symbol). Po úhradě platby dojde k přiřazení platby, (pozor jen v případě správně uvedeného variabilního symbolu) a k aktivování licence hráče.

Pohárová soutěž startuje již za 12 dní. Pokud jste dosud nezačali zařizovat licence pro své hráče či oni sami tak neučinili, je pro to ten nejvyšší čas.

V případě dotazů k hráčským licencím se obraťte na matriční úsek ČFbU – matrika@cfbu.cz; 775 339 324.

Děkuji za pozornost, kterou této zprávě budete věnovat.

S pozdravem
----------------------------
Jan Kadlec
sekretariát ČFbU pro ligové soutěže

Podporují nás v činnosti

Znak města Bystřice nad Pernštejnem
Znak města Bystřice nad Pernštejnem
Podpořil Kraj Vysočina

Český florbal

Přihlášení

Partneři ASK

Logo Wera Werk s.r.o.

Logo Fat Pipe

Lion Sport

Stojí za pozornost

Nadcházející události

Chceš být florbalistou